DIRTY SCOUT – po chvíli přemlouvání mu povolí anál