Debt Dandy – Typek v nouzi na nastaví svojí řit, jeho přítelkyně zuří